Monday, January 12, 2009

Ekahi Ho'omake'aka Pa'ani Popeku


I Kahului ua ike o Kale a me au i ekahi pa'ani popeku ma ke kiwi. I ekahi manawa, ua hele a peku ekahi kimi i ka popeku. Ua pe-ki i hope ekahi mea pa'ani pokeku o ka lalaina--mamao nui! Ua kui o ka popeku i kono okole! Ua lelele o ka popeku ma ke-la- 'ao'ao, a ua helu 'ai o ka kimi e a'e! Ua aka'aka ma-ua, ua ho'omakeaka loa o ke-la- ka'ane'e.

No comments: