Sunday, November 15, 2009

Ke Kakahiaka Nui

Ua ala au hikiwawae i ke-ia kakahiaka nui, 'a'ole hiki au i ka moe, no laila ua ho'oholo au i hele wa-wae i ka po'o me ka pahu pa'aki'i. Aia kekahi mau ki'i...

No comments: