Tuesday, December 1, 2009

Kukui Uila Kalimaka I Ke Kaia-ulu

I ho'okahi alanui i ke-ia kaona wehiwehi na po'e apau ko- la-kou hale me kaukani kukui uila Kalimaka. Nui ka waiho'olu'u nohi ma laila!

No comments: