Tuesday, February 23, 2010

Kekahi Mau Ki'i Hou

Hapai elua papa he'e nalu ke-ia hoapaonioni
I ka ho'oku-ku- he'e nalu ana.
Nui na nalu i ka ho'o ku-ku- mua.na ho'ailona lanakila i ka ho'oku-ku- mua, o ka NSSA no- na haumana kula ki'eki'e mea he'e nalu.

mea papa huila i ka ho'oku-ku-


Ua eluaho'oku-ku- he'e nalu i ka uapo i na elua hopena pule aku nei. Ua hema nui o na- nalu, aka- maika'i nui o ka he'e nalu ana! Anuanu o ke kai, aka- wela o na- mea he'e nalu.


na- hoa paonionina ma-ka'ika'i


ho'okahi hoa paonioni


ho'okahi hoapaonioniHe mea pa'i ki'i he'e nalu.

No comments: