Wednesday, September 15, 2010

Elua Ka'a Hoihoi

Kalaiwa i Hawai'i??
Ua ka- Josef Stalin ka'a ke-ia, he ho'okahi "Zil".

No comments: