Thursday, February 3, 2011

Kekahi mau 'o-lelo

He eke laholio holoi kohe oia.
Pa'apu-, stuffy
na'e, still
ho'opau, cancel
aha himeni, concert
'oi a'e ka makemake, rather (greater the want=rather)

No comments: