Tuesday, March 1, 2011

I Ka Lumi Ulia Popilikia Hou

He popoki like me ka'u popoki, o Winston, ho'okahi popoki akamai nui!

No ka manawa eha ua hele o Kale i ka lumi ulia popilikia i ka haukapila. I ka auinala i nehinei ua ehako- Kale umauma, no laila ua kelepona au i ka kahu mai i Kaiser. Mahope o kekahi mau ninau, ua kauleo o ia ia ma-ua e hele i ka lumi ulia popilikia. Pa'apu- ka lumi ulia popilikia me nui na poe ma'i a me 'a-lina. Ho'okahi ka-ne me ka ihu moku ua hapai kono hainaka- ho'omau ula me kono koko. Mahope o kekahi mau hola, ua ike o Kale i ke kauka. A, mahope o kekahi mau ho'ike ua ha'i ke kauka ia Kale, ha'i o ke kauka ia Kale, ha'ehuola ka pu'uwai, 'a'ole i maihohola ia.

No comments: