Friday, April 29, 2011

He Aha Ke-ia??

Lewalewa ke-ia elua popo akala i ka hope o ke-ia kaa kukulu koke e ka makeke i ka po nei. Nune au ina ua mana'opa'a ai e kulike me la-ua i huahua?

No comments: