Saturday, May 21, 2011

Ke-ia La-


I ke-ia kakahiaka nui ua ha'ule o Kale i ka papahele mai ka hikie'e kahiko, no laila ua hele o Kalolina a me kona ka-ne Kimo a me au i ka hale ku-ai mea hale a me ku-ai mai au i ho'okahi hikie'e hou. 'Ili manoanoa' ele'ele ia. A, 'a'ole ho'opau o ka honua ke-ia la. Ua wanana ho'okahi kahuna lekio e ho'i o Iesu ke-ia la-, aka, 'a'ole i hele mai o Iesu.

No comments: