Tuesday, June 28, 2011

Ka Moa O Ke Kulanakauhale

I kekahi mau makahiki aku nei, ua kumu ko-Kale makuahine, a, ua haumana ke keiki kane i lilo i Ka Moa San Diego. Ua lawelawe o Ka Moa i na- pa'ani o na Makuakane San Diego, a ua makemake ko- Kale makuahine i hele i na pa'ani pohili. I ho'okahi manawa, ua lawelawe hehena o Ka Moa a ma'amau a 'ike o ia i kona kumu, ko Kale makuahine. Ua papa waena nui loa ko Kale makuahine, aka, ua ike i ka ho'omakeake oia a makemake oia i Ka Moa. Ua pu'iwa o na kanaka i ke-la pa'ani i ka manawa i hulahula ko Kale makuahine me Ka Moa!

No comments: