Thursday, October 27, 2011

Hiamoe O Ka Nalo Meli

He po anu o ka po nei, ua hiamoe ke-ia nalo meli maluna o ke-ia kale one i ka papahele mua o ka hale.

No comments: