Wednesday, December 21, 2011

Ke Ka'a Pipi'i Nui

He ka'a pipi'i nui o ka Bentley, a he i'a Iesu maluna ia. Aka, 'a'ole makemake o Iesu i na poe waiwai.

No comments: