Tuesday, January 31, 2012

Kekahi Mau O'-lelo Hou

Hipahipa, Hulo-.......cheers!
Ki-.........gee
A toast.........inu ho'omaika'i
Toasts............Ka-mau, Huli Pau! Okole Maluna!

No comments: