Tuesday, March 13, 2012

He mu- la'ala'au i ka huila o ko'u ka'a

Ua noho ke-ia mu- la'ala'au i ka pa- hale ma'ane'i i ka makahiki hope. He mu- hoihoi o ka mu- la'ala'au, me ka ho'ope'epe'e like me ka la'ala'au, he ho'ope'epe'e pale a me hahai.

No comments: