Saturday, May 19, 2012

"Kaula'i, Kawele"

Mahope o ke kililau, ke 'au'au, a i 'ole ke 'au, pono ho'okawele o ke kino me ke kawele, a ho'okawele maika'i o ke kapakapa. A laila, kaula'i ke kawele i ka malamalama o ka la- i malo'o.

No comments: