Monday, January 28, 2013

Ha'alele ke-ia mokulu'u nukelea o ke awa o ke kulanakauhale.

 uhahemo, hemorrhoid
palahe-he-, infected
'amo, anus
lahui kanaka, mankind

moe kaha'ola, erotic dream
aikaha'ula, wet dream

No comments: