Monday, February 25, 2008

Ka Hale Ku-ai Papa He'e Nalu o OrchidlandPapa He'e Nalu o Orchidland.Ke Kaona Hilo
O Orchidland Papa He'e Nalu ko'u punahele hale ku-ai papa he'e nalu. I Hilo i ka Alanui Kamehameha i ka hale ku-ai. Nui na- papa he'e nalu a me hoalohaloha ke kalepa a me na- po'e ko-kua malaila. Kaila na- pa-lule a me pa-pale. Ua lanakila o Orchidland Papa He'e Nalu i ka maika'i loa hale ku-ai papa he'e nalu i ka mo'olelo oihana HIJ o Hawai'i.

He'e Nalu o ka Moku Nui

No comments: