Tuesday, September 2, 2008

"Eli i na- Mole!


Ua hana i ka mala ke-ia kakahiaka, ua 'eli i na- mole o kekahi mau nahelehele. Ua pa'akiki! Ua hohonu na- mole a me wela ka la-. Ua hana au i ekahi kopala- a me mikilima 'ili holoholona no ka mea nui na kuku- i ke-la nahelehele.

I ke-ia wana'ao ua hele wawae au maluna o ka uapo. Ua kekahi mau mea lawa'i ma laila. Ua nana au i na- kukui o ke kulanakauhale a me na- wa'apa ma ke kai, a ke hele mai ana a me ka ho-'ea o na- ko- mea he'e nalu ka'a ma ka wahi kukulu ka'a ma kakahai, a ko- la-kou ho'ohoe i na- nalu i ka- wana'ao poahi. Ua akaaka ka lewa i ke-ia wana'ao, ua kekahi mau ao, ua hiki i 'ike i na- hoku, aka- 'a'ole ua 'ike au i Hoku Le'a a me Na Hiku. Ua 'ike i Hoku Le'a i ka po- nei, i ka lewa komohana i ka 'ao'ao o Hawai'i! A, ua hele o Kale a me au i ke pa'ani la- hanau makahiki kana walu no ka- maua hoaloha o La-'ili ma ka apana o ke-ia kaona inoa Kulanakauhale Kulanui.

No comments: