Monday, May 4, 2009

I Ka Panako

I ke-ia mau la- he palu- pua'a i ke-ia kulanakauhale. Ma'i iwakalua kumaha kanaka ke-ia la-, aka- i nehinei ua umikumalima wale no. I ke-ia auinala ua makemake o Kale e hele i ka panako a waiho ekahi kiko o panako, aka-, ua ha'alele ma-ua ma ka hola ilima, no laila, ua ekahi laina loihi ma laila, a, ua no'ono'o o Kale ua kalaiwa au i ma-ua i ka panako mahope no hele a mai'i o ia!

No comments: