Monday, June 15, 2009

Ka 'O-hu- Aotearoa


Ma ka makahiki umikumaeiwa kanahiku kumaha, ua ekahi 'o-hu- nui ma ka Pa-ki-kipa Hema, ua hea o Ka 'o-hu- Aotearoa na- na mea he'e nalu, a ua 'o-hu- o mo'olelo ia. Ua ho'omaka ia ma-lie, ua hiki ka ho'oponopono i ka nui ulu o na nalu. No ka mea hele mamao, ua loihi ka manawa mawena na nalu. I ekahi pule ua ulu na- nalu i umikumawalu kapua'i, a ua holo au ia la-kou. No kekahi mau makahiki, ua hai o na mea he'e nalu ua ke 'oi loa 'o-hu-. Ua ho'ohui o ke-la- 'o-hu- o ka nui me ke kino maika'i nani. Ua na- nalu nui loa i holo au, a me na- 'oi loa. I ke-ia mau makahiki, na'e ho'omana'o a 'o-lelo o na- mea he'e nalu i ke 'O-hu- Aotearoa.

No comments: