Tuesday, June 30, 2009

Kalalau


Kalalau, pali eku i ka makani;

Pu ka Lawa-kua, hoi mai i Kolo-kini

Nu a anahulu ka pa ana i-uka--

Anahulu me na po keu elua.

Elua Hono-pu o ia kua kanaka;

Elua Ko'a-mano me Wai-aloha,

Ka pali waha iho, waha iho me ke kua;

Ke keiki puu iloko o ka pali nui

E hii an'e Makua i Kalalau

No comments: