Sunday, August 16, 2009

Ka 'Aina Ahiahi...


Hana no'eau ho'oma-ke'aka o Lukia; "Pua No Kila"

I ke-ia po- ua ho'okono o Kalolina a me Kimi ia Kale a me au i ka 'aina ahiahi. Ua lawelawe la-ua o ka 'ia, no laila...ua mahimahi o ka 'aina ahiahi.

No comments: