Saturday, August 8, 2009

Kekahi Mau 'O-lelo He'e Nalu...


au, current

'ale, swell; ocean wave

kai emi, low tide

kai piha, high tide

papa he'e nalu, surfboard

po'ina nalu, a surf break

'o-kaikai, rough choppy water

kuakea, covered with white water

ma-lie, calm-no wind

malino, calm & smooth

'au to swim

he'e, to slide

hu'a, foam

kaha nalu, body surf

pae, catch a wave

ki-kaha, to glide like a bird or surf like that


Ho'i, ua 'ao mai ka 'o-lelo "he'e umauma" no kaha nalu.


Mahope o nalowale ko'u papa he'e nalu i ko'u pae o ho'okahi nalu nui, ua 'au a kaha nalu au i na- laupapa kuakea, a kolo i na pohaku pahe'e. Ua malie 'ole ke kai i ke-la la-, 'a'ole malino ke kai, ua ikaika o na- au, nui na- ale i ke kai emi i na- laupapa. Ua wikiwiki o na- nalu, ua ki-kala na- mea he'e nalu apau i na- nalu.

No comments: