Saturday, September 12, 2009

Ka La- 'Apo-po-


I ka la- 'apo-po- o ka hoe a puni o ke uapo (ka uapo loihi nui o ke kapakai komohana Amelika!) no kai ma'ema'e, kako'o na- ka Hui Mea Holo O Na Nalu. I na- makahiki apau, hele nui na haneli, paha kini, mea he'e nalu i ke uapo o ke-ia kaona a hoe apuni o ia. Le'ale'a o ka hoe ana. I ke-ia kakahiaka ua maika'i o na nalu, no laila, paha e he'e nalu ana kekahi mau haneli mea he'e nalu.
I ka wa i hala, ua 'ai o na poe Hawai'i i na mea 'ai maika'i no ka ola--nui na i'a, poi, uala, na lau o ke ti, a me kekahi mau mea 'ai e a'e. Mahope mai ka hele ana o na- haole Amelika, ua lilo maika'i 'ole o ka mea 'ai i Hawai'i. Nui ka pa'akai a me ka aila a me ke kelekele a me ke kopa'a a me ka palaoa maka o na mea 'ai o ke-ia mau la i Hawai'i. 'A'ole ha-'ehoula o Spam a me i'o pipi wili ia a me mea ono, ua lilo maika'i 'ole o ke olakino o kekahi mau poe Hawai'i. Momona lehulehu. I Hilo noho ekahi hoaloha wahine, ko mimiko- hewa nui kona ka-ne; ua oki kono wawae o na- kauka. Kaumaha nui loa, maika'i kanaka la-ua. Mahope mai ka mea 'ai maika'i nui o ka honua mamua hele ana o na- haole Amelika i ka maika'i 'ole mea 'ai o ka honua. Manaolana au e ho'omaika'i o ka mea 'ai o na poe Hawai'i, no ko la-kou olakino a me hau'oli a me ola.

No comments: