Wednesday, September 23, 2009

Ka'u Makuaka-ne

Hula o na- wahine u'i Funafuti, nune au no ka mea inaina ka'u makuaka-ne i ka mokupuni Funafuti...
Pa'ani ka'u makuaka-ne i ke kai i kahakai i Mokupuni Loihi ma na- makahiki umikumaeiwa iwakalua. Ua ulu ka'u ma-kua i Niuoka. Ua hakaka ka'u makuaka-ne i ke Kaua Honua Elua i ka pu-ali kaua moana i ka Pakipika, ua kauoha o ia ka pu- nui oihana moku i kona moku. Ua makemake o ia i na- mokupuni Pakipika, aka- ua inaina o ia i ka mokupuni Funafuti; ua ha'i o ia o ka po-'ae'ae o ka honua o Funafuti! Ua hakaka o ia i Okinawa, ho'i ua hakaka ko Kale makuakane. Ua me'e o na- koa a me kelamoku apau. Ua ho'olilo o ia ka mea piliwaiwai ma hope o ke kaua, aka-, ua make loa o ia i ke kulana makahiki kanakolu kumalima i ka makahiki umikumaeiwa kanahakumaeiwa. Li'ili'i ko'u ho'omana'o o ka'u makuaka-ne, aka-, ua ha'i ka'u makuahine i ka-ne maika'i a me le'ale'a ka'u makuaka-ne.

No comments: