Thursday, July 28, 2011

He Hekehi Punahele I Kaua'i


I kekahi mau makahiki aku nei, ua hekehi o Kale a me au i Kaua'i. Ua helewawae mamao ma-ua i Kalalau. A, hekehi ma-ua i ka Pa-ka Mokuaina Koke'e. He nani nui hekehi ka hekehi i ka loko ho'opuni ia awapuhi, i ke ka'e o ka waile'le i ke awa-wa ku-ho-ho- Waimea. Eia nei kekahi mau ki'i o ke-la loko. O ka Alahele Awa-wa Ku-ho-ho- ka inoa o ke-ia hekehi nani nui.

(eia noho au me ka pu'uwai manu; uku ai au no kukae aka palale wale no)

No comments: