Sunday, July 24, 2011

Ko'e Honua

O Hilo oe, mulawai i ka ua i ka lani
I hana ia Hilo, ko i ana e ka ua
E halo ko Hilo ma i-o, i anei
Lenalena Hilo e, panopano i ka ua
KUa lono Pilikeko o Hilo i ka wai
O Kakala ka hulu o Hilo i ke anu
Ua ku o ka paka a ka ua i ke one
Ua moe oni ole Hilo iluna ke alo
Ua hana ka uuna lehu o Hanakahi
Haule ka onohi Hilo o ka ua i ke one
Loku kapa ka hihilo kai o Paikale
Ha, e!

A Puna au, i Kuki'i au, i Ha'eha'e
Ike au i ke akino lau lehua
He laau malalo o ia pohaku
Hanohano Puna e, kehakeha i ka ua
Kahiko mau no ia no laila
He alua haaheo loa no Puna
I haaheo i ka hala me ka lehua
He maikai maluna, he a malalo
He kelekele ka papa o Maukele
Kahuli Apua e, kele ana i Maukele

No comments: