Sunday, September 4, 2011

Ke Kau Popeku

E huki i ka popo!


popeku, football
kulele, offense
kupale, defense
kulai, tackle
kiloi, pass
aiholo, touchdown
aihue, turnover
aipeku, fieldgoal
alihikulele, quarterback
hukipopo, center
aholo, running back
ka laila, lineman
mahikua, linebacker
noa, safety
muku, tight end
a'apo, wide receiver
kukahi, guard

No comments: