Tuesday, September 6, 2011

Kekahi Pa'ani Popeku...

Ua kiloi ke alihikulele i ka popeku i ke a'apo, aka-, 'a'ole 'apo oia ia ia. Ua kula'i ka mahikua i ka muku i ka pa'ani a'e, a ha'ule ka muku i ka popeku, ua aihue ia o ka laina kula'i kupale. I ka pa'ani a'e, ua holo o ka aiholo a ke aiholo, a ua peku ke kimi i ke ai manuahi...

No comments: