Monday, February 13, 2012

I Ka Mea Hou


I ka mea hou, makemake o ke Ke'ena Pekelala Kolokolo e hakiu i na ka'a'ike o kekahi mau hui i ka punaewele puni honua. Nune au ina maka'u o ke aupuni i na pu-'ulu ku-'oka'a Hawai'i. 'A'oke ke kala e ma-lama i na kumu hale aka he kala nui e hakui i na poe. Nune au ina- ho'olimalima o ke aupuni i poe e heluhelu i ka o-lelo Hawai'i.

No comments: