Monday, February 6, 2012

Ka'u Anu

Lu'u ke-ia ka-ne i ka wailele i Hilo.


I ke-ia mau la-, he kunu a me pu'u 'eha nou. Ua loa'a i ke anu iau i ka- Kale mea ma-lama, o Ua. Ua kunu oia a ninau au ia ia ina ma'i oia, a ho'opunipuni o ia iau, ua hai oia ma'i 'ole oia. Aka, ua loa'a i kona anu iau. Huhu- au. 'A-ole i moe maika'i au i ka po nei, pinepine ka'u kunu i ka po apau. No laila, ua hele au i ka makeke a ku-ai mai au i la'au no ke kunu.

Eia kekahi mau 'o-lelo e pili ana no ma'i:

uhahono........hemorrhoids
'eha ka 'o-pu-.......stomach ache
popopo......tooth decay
hi-, pakeko.......diarrhea
kuka'e pa'a......constipation
mimiko......diabetes (note, sugar pee!)
ma'i ho'ola.......heart attack
kauhola.........heart attack or stroke
kihe..........sneeze
Kihe a mauli ola...........gesundheit!

No comments: