Sunday, February 3, 2013

Kekahi Mau Olelo Pi-ki-

Abula:  hello:  Aloha
Vinaka:  Thank you:  Mahalo
Yanuyanu:  Island:  Moku Aina
Wasawasa:  Ocean:  Moana
Tangane:  Man:  Ka-ne
Yalewa:  Woman:  Wahine

KEKAHI MAU OLELO HAWAI'I NA- POPEKU
Popeku:  football
Aimanuahi:  extra point
Kulele:  Offense
Kupale:   Defense
Kula'i:  Tackle
Kiloi:  Pass
Aiholo:  Touchdown run,
Aihue:  Turnover
Aipeku:  field goal
Alihikulele:  quarterback
Hukipopo:  Center
Aholo:  Running Back
Kalaina:  Lineman
'Apo:  Catch
Mahikua:  Linebacker
Noa:  Safety
Muku:  Tight End
Kukahi:  Guard
A'apo:  Wide Receiver

O Ka Nana 'Ole Pau ke-ia la-, La-Pule ke ekolo o Pepelauli.  I ke-ia auinala he pa'ani popeku nui, ka
"Pola Super" mai New Orleans.  E pa'ani na kimi Kapalakiko Mea Kanahaeiwa a me na- Baltimore Kolaka.  He kaikua'ana na- kumu.  Ua kumu o Kimo Harbaugh i ke kimi o ke Kula Nui Stanford, ka- Kale kula nui, a, makemake au i ke kulanakauhale Kapalakiko a me kona kimi no laila makemake au e lanakila o Kapalakiko.

No comments: