Thursday, February 14, 2013

Na- Me'eI ke-ia kakahiaka ua kama'ilio ho'onanea au me ho'okahi mea kia'a ola o ke kulanakauhale i ka hale kia'i ola a kahakai.  Ua ho'okumu ka 'oihana kia'i ola mahope ho'okahi la- kaumaha loa i piholo umikumakolu kanaka i ke-ia kahakai.  Ua hai ke kia'i ola hana elima he mau mili ho'opakele i na makahiki apau i ke-ia kalana.  He me'e maoli no o na- kia'i ola.

No comments: