Tuesday, December 17, 2013

23000 views?  HOW?  WHO?  WHY???

Pehea?, o wai?, no ke aha?

Mehana i ke kulanakauhale ke-ia la- a me i nehinei, aka anu nui na- koena o ke aupuni.  Nui ke hau kea  i na kulanakauhale i ka hikina.  A, hele i kahakai ma anei.  Like me Hawai'i ke-ia mau la-, aka hele ke anu a me ke ua i ka Po-eha.

No comments: