Monday, April 14, 2008

Kekahi Mau 'O-lelo Hou

We-kiu...top
Kuamauna...mountaintop
Kumu...base, bottom
Papa Lalo...valley floor
Mapuana; Mapu...Wind blown fragrance
Hihi...Entangle
Ahe...blow
Welina...warm greeting
Oho...fronds, hair
Ho'oheno...cherish
'Ano'ai...warm greeting
Ia- 'oe E_____, Aloha Ka-ua....Dear Mr./Mrs./etc
Koni...throb
Ha-li'i...spread
Kama'ilio ana...conversation
Aupuni A Ka Lehulehu...Democracy
'Aha...(political) Party
Ho'ohanohano...to honor
'Aina ahiahi...Dinner
"Aha'aina...banquet
Lawelawe, Hana...Service
Ha'awina...award
Ha-'awi...to present
Ka Wa- E Ola Ana...Lifetime
Ku- I Ka Ni'o...Achievement
Ha'aheo...proud
Pelekikena...President
Pi'ina...climb
Hili...to braid
Pa-pa'i...crab
'Ikena...a view
Ma-ka'ika'i...tourist

No comments: