Friday, April 25, 2008

Ua ho'omaka ke kauka na ekahi niuhi

Ua ho'omaka ke kauka 'au i ke kahakai ma Solana Beach na ekahi niuhi. 'Ina'ina au i na- niuhi, makemake au e make la-kou apau.

No comments: