Saturday, July 12, 2008
E maluna ana na- pali ke'oke'o o Dover

he mau manu polu- i ka la- apo-po-,

e kali wale 'oe a me 'ike

E aloha a me 'aka'aka ana

a me malu mau loa hope

i ka la- apo-po-

i ka manawa ku'oko'a ka honua

E malama ana ke kahu hipa i kono mau hipa

e pua ana ke awa-wa hou

a me hiamoe o Jimmy

i kono wale lumi li'ili'i hou

E maluna ana o na- pali ke'oke'o o Dover

he mau manu polu-

e kali wale 'oe a me 'ike.


No comments: