Tuesday, July 8, 2008

Ka La- KaleI ke-ia la-, ua ho'ohanohano ke 'aha ku-ka- kulanakauhale ia Kale. Ua kukala ke-ia la, ka ewalu o Iauli, Ka La- Kale. Ma kahi o kanakolu kuma lima hoaloha ua ho'a-koakoa i ke ke'ena 'aha ku-ka- i ka hana ho'ohanohano. Ma mua o ka hana ho'ohanohano ua ha'i kekahi mau kanaka hu-po- ku-'e- na- kanaka Mekiko. Ua ho'omake'aka la-kou. Ma hope o ka hana ho'ohanohano, ua hele ma-kou i ka hale 'aina "Downtown Johnny Brown's" no ka 'aina auinala. Ha'uoli o Kale. Makemake na- poe nui ia- ia.

No comments: