Tuesday, July 22, 2008

"Mai Ka Mahi'ai o 'Awa 'ana"I ka mokuna ekolu, "Mai Ka Mahi'ai o 'Awa 'ana" lauana o ka mikinele Abner Hale a me kona wahine o Jerusha a me mau mikinele e holo e Hawai'i, a me kapena Rafer Hoxworth, ko Keoki makuaka-ne o Kelolo a me kona wahine, ka mo'i wahine o Maui, o Malama. Nani nui ke 'ano o Malama, piha me na'auao a me aloha. I ke-ia mokuna, ha'i ka mo'olelo o ka makani ho-okio, ka 'oihana kohola-, ke kukulu 'ana o na- mikiona, a me na- ku-lana o na- haole a me o ko Hawai'i, a me na- ma'i a laula- ma' i 'ula ua ho'omake nui na poe o Hawai'i. Kaumaha nui aka- nani ke-ia mokuna o ka puke "Hawaii".

No comments: