Tuesday, November 4, 2008

Ka Ho-ku- "Ho-ku- Le'a"Ma ekolu kakahiaka aku nei ua 'ike au i Ho-ku- Le'a i ka mua, ma lalo i ke lewa hikina, aka- 'alohi maluna o ke kulanakauhale. Kanakolu kuma hiku makahiki ao mai ka honua o Ho-ku- Le'a, ekahi pilikua 'ula'ula ia me ka inoa "Arcturus" i ka 'o-lelo haole. I ka wa i hala ua ho'ike i ka lakiku o na- mokupuni Hawai'i i na- kelamoku ('aukai) o ka moana Pa-ki-pika. O ka ho-ku- ho'oku'i o Hawai'i o Ho-ku- Le'a. Maluna o na- mokupuni Hawai'i o Hoku Le'a ma ke aumoe. Kuhi i Ho-ku- Le'a o ka huelo ('au) o Na- Hiku.


Nui ka pa'akiki a me mamao o ka huaka'i mai na- mokupuni o ka Pa-ki-kipa Hema a Hawai'i, ekahi kokua nui o Ho-ku- Le'a i na- 'aukai, no laila, ua le'a no hoi o ka 'ike o ia! Ua na- wiwo'ole loa a me ma-kau loa 'aukai ke-la- mau 'aukai o ka wa i hala.

No comments: