Monday, November 24, 2008

Kalalau


Ua hele wa-wae mamao o Kale a me au i Kalalau ekolu manawa. Ua ka pa'akiki nui he wa-wae mamao ua hana au. Aka- ka heke! Ho'omaka ka hele wa-wae a Kahakai Ke'e ma ke 'ao'ao 'a-kau o Kaua'i a hele maluna a ma iho i na pali ki'eki'e kunihi o ke kapakai o ka mokupuni. Nani nui loa o na- ikena mai ke alahele Kalalau. Umikumakahi mile o ke akahele, a ho'opau ia i Kahakai Kalalau. A na- makahiki umikumaeiwa iwakalua, ua ekahi kaona i kahakai. Hiki e 'ike na- paia pohaku o na- hale o na- maka'a-inana o ke kaona. I ekahi manawa, ua 'ike au i ekahi mano nui loa au i na- nalu ma'anei. A, ua hui ma-ua i ekahi ka-ne- i noho i ekahi awawa maluna o kahakai, ua pi'i o Kale a me o ia i ka pali i kono home ma ka 'ao'ao o ekahi a'alu. Hanohano nui loa o Kalalau!

No comments: