Tuesday, April 14, 2009

Ka- O'Ohana Pelekikena Ilio

Mai ka mea hou ke-ia ki-i o ke 'i-lio 'ouo o ke 'ohana Pelekikena. Ui nui ke 'i-lio 'ouo, nei?

No comments: