Monday, November 15, 2010

'Amo


I ke-ia kakahiaka nui, ua lohe au i ho'okahi kulikuli a ala au, ua loa'a o Kale noho i ka uha o ka noho lua, ua mimi o ia i kono lole a me i ka papahele, hou. Ua holoi au ia ia i ke kililau, ua holoi au i ka papahele a me ka lua, hou, ua komo au ia ia i lole ma'ema'e, hou. A, i ke-ia kakahiaka, ua lawe aku au i ka opala a lohe i Kale, ua anuanu oia, ua kiloi o ia na kapa moe. Ua a'ahu houau ia ia, a laila ua kapa o ia iau "'amo". 'A'ole hiki o Kale ka komo lole oia ihu, ka hanai oia ihu, ka holoi oia ihu, a hele i ka lua oia ihu. Kokua au ia ia me ke-ia mau mea. Hikapalale nui oia, aka- kauoho o ia ka lohelohe ia. I kekahi mau po aku nei, ua 'ai o Kale ame au i ka- Kimo a me Kalolina hale i ka 'aina ahiahi. Ua hikapalale o Kale a ho'a o Kimo i ke kiwi wawa- no lohe 'ole ia ia Kale.

No comments: