Wednesday, November 3, 2010

Ke Kane

Ka wahi kukulu ka'a i ka wahi he'e nalu kahiko.
Ke kula waena Kahakai Pakipika, ua nana ma-kou i nui na- ki'i onioni he'e nalu ma'anei. Ua 'ike ma-kou i Elima Mo'olelo Kauwela a me Hele i He'e Nalu a me kekahi mau hou ma'anei.
Ka- Ka-ua Hale Ka'a me kekahi ka'a me ho-'ailona aiwaiwa.
Kekahi mau papa he'e nalu.
Ka papa he'e nalu wikiwiki me ekolu pewa.

Nui na- mea he'e nalu, ua aneane elima kapua'i o na- nalu. Le'ale'a o na- nalu.
Ho'okahi mea he'e nalu loihi nui!

O ke kane o Welehu ke-ia la-, ka la- ekolo o Nowemapa, ka la- mahope o ka noho paloka. Ua hana ho'okahi hema nui o na poe, ua koho o na poe ho'okahi 'aha'o-lelo la-hui o mau ka- kanaka waiwai ilio uha, hu-po- a me na'upo- o na- mea koho pa-loka. Hele a mihi nui o na- mea koho pa-loka. I ke-ia la-, ua kalaiwa o Luke a me Kale a me au i Kahakai Pakipika, eia kekahi mau ki'i o ka- makou huaka'i. Wela nui ke-ia la. Ua huaka'i makou i ka wahi he'e nalu kahiko o Luke a me au a me ka'u hoaloha he'e nalu. Ua nui na- nalu.

No comments: