Monday, June 16, 2008

Ekahi Hoanoho Loko 'Ino

Huhu- nui o Kale i ekahi hoanoho loko 'ino ua lawe i kahi'e- nui na- mea kanu mai ka mala o ekahi hale o Kale. Ua make ekolu niu nui a nani. Kaumaha a huhu- o Kale a kona kaikua'ana. Ua mala nani, aka- pupuka i ke-ia manawa. He loio o Kale. Ho'oholo 'o ia e koi poho ka hoanoho loko 'ino.

No comments: