Wednesday, June 11, 2008

Ke-ia La-

I ke-ia la-, ua haku ekahi blog i mai-lewa-lilo-loa no- ko'u 'a-hina punahele, 'A-hina Kinako. Ua maluna ho'oha'awe kekahi mau ki'i o ko'u 'a-hina punahele mai ka hui Kinako.

No comments: