Friday, June 27, 2008

Ka Hula

'Ao mai o Kalolina i ka hula! Luana nui o ia ia- ia. I nehinei ua hele o Kalolina i ka papa hula ua mua. Ua mea oli ka-ne 'o-pio me lauoho loihi nakai i huelo pone. Ua kani i ka ipu o ke kumu. Ua no'ono'o o Kalolina nani ka hula, aka- pa'akiki ka ho'oika'ika kino.

No comments: