Wednesday, June 4, 2008

Kai Malo'o NuiI ke-ia wana'ao ua omalumalu a me anuanu a me makani nui, ma like ka ho'olio hou. Aka-, ua kai malo'o nui i kahakai ma ke-ia kakahiaka, no laila, ua hele wa-wae au kama'a 'ole ma na- laupapa. Anuanu ke kai, aka- nui na- i'a 'au ana i na- ka-heka. Ma Hawai'i, waiho'o'lu'u nui na- i'a, aka- ma'anei ahole waiho'olu'lu na- i'a. Nani na- laupapa a me na- ka-heka, malie ke kai. Ma'amau ahinahina a me omalumalu a me noenoe na- la- o Iune ma'anei, ma like ke-ia la- wale.


Ua kama'ilio kelepona au a me ko- Kale kaikamahine, hele a ho'omaka a'o mai ka hula 'o ia! Kapalili ka houpo au no o' ia! He wahine Mekiko ke kumu, aloha e Hawai'i 'o ia.

No comments: