Wednesday, August 13, 2008

Ka He'e Nalu

Si vous ne virez pas ici, ne surfez pas ici!

Wenn Sie nicht hierleben, surfen Sie nicht hier!

Si usted no vive aqui, no praqctique surf aqui!

Se non vivet e qui, non pracichi il surfing qui !

Als u neit heir leeft, surf neit hier!

Ina- 'a'ole noho ma'anei, mai he'e nalu oe ma'anei!


I kekahi huaki i Maui, ma kakahai o Hamoa, ua 'ike au i kekahi mau keiki ka-ne Hawai'i ua he'e nalu a me he'e umauma a me nou i ka popeku i kahakai, a ua ho-'ike, alualu la-kou apau i ko- la-kau lole au, 'a'ole ka laina 'ili pa-pa'a la-kou; ua 'ili pa-pa'a na- luna o ko- la-kou okole apau, no ka mea, alualu la-kou i kono lole au i na manawa apau. I Kaleponi, alualu na- mea he'e nalu a me na- mea papa huila i kono lole wawae e kekahi manawa, aka- 'a'ole i na- manawa apau.

No comments: