Friday, August 8, 2008

O Kaleponi


One ke'oke'o kahakahi o Kaleponi

Ke kapakai o Kaleponi hema ma La Jolla

Los Angeles i ka napo'o ana o ka La-

Na Kumu La'au Ulaula

O Kaleponi, moku'a-ina o na- kumu la'au ulaula nunui! O Kaleponi, 'a-ina o ka Uapo Kula Puka Pa-, na- mauna Sierra, ke kulanakahaule o na- hoku, o Los Angeles, ka waena o ke oihana ki'i onioni a me ki-wi- a me kani kapila, ka 'a-ina o alanui a me alaloa nui loa nunui, o mahi'ai nunui, 'a-ina o wao one nunui a me ulu la-au nunui a me kahakai nani, a me o ke kulanakauhale San Francisco (Kapalakiko), home o nui na kanaka Kina a me Kapani a me ka-maka. O Kaleponi, ka'u home aloha ia, 'ike au i kou nani me ko'u pu'uwai! Ua ka kulanakauhale punahele o ka 'a-ina makua o Oakland ia ka Mo'i Wahine Liliuokalani.

Ka kapakai i Big Sur

O Kapalakiko

No comments: